Hợp Tác Đào Tạo > Tham quan nhà truyền thống và các Labo Viện

Phúc đáp công văn 72/2017/CV-AMC Đề nghị cho đoàn khách Pháp được tham quan Viện Pasteurr Tp.HCM, ngày 21/11/2017 Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM đã tổ chức buổi tham quan cho đoàn khách Pháp với nội dung:

  • Tìm hiểu về cơ cấu, nhiệm vụ của Viện, những mô hình hợp tác, quản lý, nghiên cứu ứng dụng liên quan đến ứng dụng công nghệ sinh học, các định hướng nghiên cứu trong tương lại.
  • Giới thiệu công tác chuyên môn tại Labo.

Số lượng: 2 là là 2 khách du lịch Pháp mong muốn được tìm hiểu về Viện Pasteur Tp.HCM

Địa điểm: Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM

Kết quả giới thiệu được:

  • Phòng vi sinh thực thẩm, Phòng xét nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2005: với mục đích tiếp cận các kỹ thuật nghiên cứu Công nghệ sinh học đã và đang sử dụng tại LABO
  • Phòng Vi rút Hô Hấp. Phòng xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189:2012: với mục đích tiếp cận tham khảm các quy định nghiêm ngặt của phòng xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189:2012
  • Khoa Lam, và giới thiệu các loại Vắc-xin và lịch tiêm chủng từng giai đoạn phát triển của con người
  • cuối cùng là Trung tâm đào tạo - tham quan Nhà truyền thống: đc xem video về sự hình thành và phát triển Viện Pasteur Tp.HCM

Người đăng: Huy Phạm - TTĐT

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu