Hợp Tác Đào Tạo > Thông báo Hội nghị hợp tác đào tạo Việt Nam - Đài Loan

Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan (NTHU); Viện Nghiên cứu Sức khoẻ Quốc gia, Đài Loan (NHRI); Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh và Viện Pasteur Nha Trang. Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các bên tham gia hợp tác để tổ chức “Hội thảo Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Đài Loan – Việt Nam lần thứ nhất ”. TTĐT phối hợp với P.KHTH xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

Thời gian và địa điểm:

  • Ngày 19/9/2019: Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan thăm Viện Pasteur TP.HCM.
  • Ngày 20/09/2019: Tổ chức “Hội thảo Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Đài Loan – Việt Nam lần thứ nhất ” tại Viện Pasteur TP. HCM

Quy học sinh sinh viên, quý đồng nghiệp, tổ chức, ban ngành có thể đăng ký tai biểu mẫu dưới đây 

Trân trọng cám ơn

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu