Đào tạo ngắn hạn > Tổng quan về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo ISO 15189:2012

Ngày 18-20/04/2018 Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM đã tổ chức lớp tập huấn về "Quản lý chất lượng theo ISO 15189:2012" cho cán bộ vi sinh y học. 

Nội dung:

 • Tổng quan về hệ thống chất lượng và các chứng nhận chất lượng
 • Quản lý nhân sự phòng xét nghiệm
 • Tổ chức phòng xét nghiệm
 • Quản lý hồ sơ. Quản lý tài liệu. Quy trình soạn thảo quy trình chuẩn - xây dựn danh mục tổng trang thiết bị và lập kế hoạch bảo trì
 • Đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm
 • Kiểm soát chât slượng phòng xét nghiệm
 • Kiểm soát chất lượng phòng xét nghiệm
 • Giới thiệu thẩm định phương pháp xét nghiệm
 • Quản lý sự cố
 • Thiết kế phòng xét nghiệm
 • mua sắm và kiểm kê
 • Chỉ số chất lượng phòng xét nghiệm
 • Cải tiến liên tục
 • Đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo

Đi tượng áp dng

 • Phòng/cơ s xét nghim ti các bnh vin;
 • Cơ quan qun lý dùng đ đánh giá năng lc ca phòng/cơ s xét nghim y tế;
 • T chc công nhn dùng đ đánh giá, công nhn năng lc ca phòng/cơ s xét nghim y tế.

Li ích

 • Nâng cao tính chính xác, đ tin cy ca kết qu xét nghim trong chn đoán và điu tr ti các bnh vin, cơ s y tế;
 • Nâng cao năng lc qun lý v cht lượng ca các phòng xét nghim y tế;
 • To điu kin đ các bnh vin, cơ s y tế xem xét, s dng kết qu xét nghim ca nơi khác;
 • Là cơ s tin cy cho các hot đng giám đnh sc khe, pháp y…
 • Là cơ s đ tham gia các hot đng đánh giá tha nhn ln nhau vi các phòng xét nghim khác trên thế gii, đng thi to điu kin nâng cao trình đ chuyên môn cho đi ngũ y, bác s, chuyên viên k thut ca phòng xét nghim…

Số lượng học viên được nhận Giấy chứng nhận là 11 học viên.

Sau khóa học, học viên đã hiểu được 14 nội dung cơ bản về QLCL nói chung và kiểm soát chất lượng và thẩm định lại phương pháp xét nghiệm trước khi trả kết quả

Đăng bởi: Phạm Huy

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu