Tin tức
Hội đồng trình tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết chuyên ngành Dịch tễ học
Đăng ký khóa đào tạo trực tuyến: Dự phòng bệnh lây nhiễm
Kiểm soát chất lượng và thẩm định phương pháp xét nghiệm định lượng
Khoá đào tạo: Lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm vi khuẩn gây bệnh trong lâm sàng
Sinh hoạt khoa học ngày 06/12/2018
Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, chuyên gia giữa Viện Pasteur TP.HCM và trường Đại học Văn Lang
Tăng cường thiết lập quan hệ hợp tác giữa Viện và Trường
An toàn tiêm chủng từ 25/11/2018 đến 27/11/2018
An toàn tiêm chủng Từ 25/11/2018 đến 27/11/2018
An toàn tiêm chủng từ 04/11/2018 đến 16/11/2018
Trang: «1234567»
 
Tin tức tiêu biểu