Tin tức
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm Từ 09/01/2019 đến 11/01/2019 03/07/2019
Hội đồng trình tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết chuyên ngành Dịch tễ học 08/04/2019
Đăng ký khóa đào tạo trực tuyến: Dự phòng bệnh lây nhiễm 19/02/2019
Kiểm soát chất lượng và thẩm định phương pháp xét nghiệm định lượng 26/12/2018
Khoá đào tạo: Lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm vi khuẩn gây bệnh trong lâm sàng 17/12/2018
Sinh hoạt khoa học ngày 06/12/2018 13/12/2018
Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, chuyên gia giữa Viện Pasteur TP.HCM và trường Đại học Văn Lang 12/12/2018
Tăng cường thiết lập quan hệ hợp tác giữa Viện và Trường 12/12/2018
An toàn tiêm chủng từ 25/11/2018 đến 27/11/2018 03/12/2018
An toàn tiêm chủng Từ 25/11/2018 đến 27/11/2018 03/12/2018
Trang: «1234567»
 
Tin tức tiêu biểu