Đào Tạo Tiến Sĩ > Hội đồng trình tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết chuyên ngành Dịch tễ học

Tác giả Bích Ngọc – TTĐT

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-PAS ngày 19/03/2019 của Viện Pasteur TP.HCM về việc thành lập Hội đồng trình tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết chuyên ngành Dịch tễ học đối với NCS.Nguyễn Văn Tân Minh. Hội đồng gồm: PGS.TS.Trần Ngọc Hữu (Chủ tịch Hội đồng), các uỷ viên: PGS.TS.Huỳnh Nghĩa; TS.Huỳnh Văn Mẫn; TS.Nguyễn Vũ Thượng; TS.Hoàng Quốc Cường; TS.Phạm Duy Quang và TS.Hà Thị Bích Ngọc (UV-TK).

14h00 ngày 05/04/2019, tại Trung tâm đào tạo Viện Pasteur TP.HCM, NCS Nguyễn Văn Tân Minh đã trình bày tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết, nội dung: “Nghiên cứu các đặc điểm dịch tễ học đột biến các loại alen bệnh alpha và beta thalassemia ở dân tộc S’Tiêng, xây dựng sơ đồ phả hệ và tư vấn di truyền cho bệnh nhân mắc bệnh tại tỉnh Bình Phước năm 2018 – 2020” trước toàn thể Hội đồng.

Hình ảnh NCS Nguyễn Văn Tân Minh trình bày TLTQ và ĐCCT trước Hội đồng

Các thành viên Hội đồng nhận xét đề tài nghiên cứu có tính cần thiết, tính thời sự, ý nghĩa khoa học và tính khả thi trong điều kiện hiện nay. Đề tài nghiên cứu không trùng lặp với các đề tài luận án đã được công bố, do đối tượng nghiên cứu tập trung vào đồng bào người dân tộc S’tiêng tại tỉnh Bình Phước. Ngoài ra, Hội đồng cũng đưa ra những góp ý xác đáng về một số nội dung: mục tiêu cụ thể, thiết kế nghiên cứu, cách tính cỡ mẫu, phương pháp nghiên cứu, kết quả dự kiến, bộ câu hỏi đánh giá và tài liệu tham khảo, giúp cho nghiên cứu sinh hoàn thiện tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết cũng như đề tài nghiên cứu được tiến hành thuận lợi, theo định hướng chính xác.

NCS Nguyễn Văn Tân Minh đã tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa hoàn thiện tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết. Kết quả đánh giá của đề cương chi tiết: 8.43; của tiểu luận tổng quan: 8.0.

Hội đồng trình tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết chuyên ngành Dịch tễ học đối với NCS Nguyễn Văn Tân Minh đã kết thúc vào 16h30 cùng ngày.

Đăng bởi: Phạm Huy - TTĐT

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu
Hội thảo nâng cao năng lực quản lý nguy cơ sinh học phòng xét nghiệm di động phản ứng nhanh
Sáng ngày 18/12/2023, Hội thảo “Nâng cao năng lực về quản lý nguy cơ sinh ...
Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Thống Nhất phối hợp tổ chức khoá học An toàn tiêm chủng 22-24/12/2023
Sáng ngày 22/12/2023 - Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất ...
Khóa đào tạo An toàn tiêm chủng trực tiếp (20-22/12/2023)
Sáng ngày 20/12/2023, Trung tâm Đào tạo - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đã triển ...
Lễ trao bằng cho Tân tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy
Ngày 26/5/2023, tại phòng họp B9, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ ...