Hợp Tác Đào Tạo
Thông báo Hội nghị hợp tác đào tạo Việt Nam - Đài Loan
Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, chuyên gia giữa Viện Pasteur TP.HCM và trường Đại học Văn Lang
Tăng cường thiết lập quan hệ hợp tác giữa Viện và Trường
Tham quan nhà truyền thống và các Labo Viện
 
Tin tức tiêu biểu