Sinh Hoạt Khoa Học > Sinh hoạt khoa học thường kỳ- tháng 11

Ngày 18-11-2014, tại Thư Viện Trung tâm đào tạo Viện Pasteur đã có buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ, 2 đề tại nghiên cứu của BS. Khưu Văn Nghĩa và CN. Lạc Ngọc Thêm

1. Đề tài "Lịch sử còn bị che khuất của HIV-1: Nền tảng và sự lan truyền tiền phát đại dịch AIDS" Do BS. Khưu Văn Nghĩa thuộc Tổ HIV, Khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh trình bày.

2. Đề tài "Tình hình nhiễm Leptospira trên người và động vật gặm nhấm ở một số tỉnh miền Nam Việt Nam trong năm 2014" do CN. Lạc Ngọc Thêm thuộc Labo vi khuẩn 3 (Lepto), Khoa Vi sinh miễn dịch trình bày.

BS. Khưu Văn Nghĩa trình bày đề tài: Lịch sử bị che khuấn của HIV

CN. Lạc Ngọc Thêm trình bay đề tài: Tình hình nhiễm Leptospira trên người và động vật gặm nhấm

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu