Đào Tạo Tiến Sĩ > Thông báo tham dự hội đồng trình tiểu luận

Trung Tâm Đào Tạo - Viện Pasteur TP.HCM trân trọng thông báo tham dự Hội đồng trình tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết cho chuyên ngành Dịch tễ học đối với nghiên cứu sinh Huỳnh Hải Bằng.

  • Thời gian: 8h00 – Thứ 5, ngày 29 tháng 3 năm 2018
  • Địa điểm: Phòng học 2 - Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM
  • Số 167-Pasteur- Phường 8 – Quận 3 – TP.HCM

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • BS. Nguyễn Thị Na – email : nguyenthina266@gmail.com
  • Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại nội bộ: 172 ; Điện thoại: 028-38206485
Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu