Đào Tạo Tiến Sĩ > Khung chương trình đào tạo tiến sĩ 2023

Ngày 28/11/2022, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 872/QĐ-PAS về việc ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 2 ngành: Dịch tễ học và Khoa học Y sinh.

Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ của Viện được cập nhật theo Thông tư số 17/2021/TT- BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Nội dung chi tiết 2 Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ xem tại đây:

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Ngành: DỊCH TỄ HỌC

Mã số: 9.72.01.17

TT

Mã số HP

Khung chương trình

Số tín chỉ

Năm học

1

Các học phần bổ sung

 

1

1.1

NCS chưa có bằng thạc sĩ hoặc có bằng thạc sĩ không thuộc ngành đúng hoặc ngành phù hợp

Theo quy định của cơ sở đào tạo thạc sĩ

 

 

Toàn bộ chương trình thạc sĩ ngành Dịch tễ học

 

1.2

NCS đã có bằng thạc sĩ ngành phù hợp

Theo quy định của cơ sở đào tạo thạc sĩ, số học phần bổ sung căn cứ bảng điểm cao học của NCS

 

 

ThS.1

Dịch tễ học cơ bản

 

 

ThS.2

Dịch tễ học ứng dụng

 

 

ThS.3

Thống kê y học

 

 

ThS.4

Điều tra sức khỏe cộng đồng

 

 

ThS.5

Thiết kế và phân tích thống kê cho NCKH

 

 

ThS.6

Nghiên cứu định tính

 

 

ThS.7

Y học chứng cứ

 

2

Các học phần trình độ tiến sĩ

 

1-2

2.1

Học phần bắt buộc

13

 

 

TS.1

Phương pháp thiết kế nghiên cứu trong y học

4

 

 

TS.2

Dịch tễ học ứng dụng

3

 

 

TS.3

Đánh giá sức khỏe cộng đồng

3

 

 

TS.4

Đánh giá nguy cơ

3

 

2.2

Học phần tự chọn (chọn 1 trong các học phần sau)

3

 

 

TS.5a

Giám sát và điều tra vụ dịch

3

 

 

TS.5b

Đánh giá can thiệp

3

 

 

TS.5c

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm

3

 

 

TS.5d

Dịch tễ học các bệnh không lây nhiễm

3

 

 

TS.5e

Dịch tễ học sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp

3

 

 

TS.5f

Quản lý và phân tích số liệu

3

 

3

Đề cương chi tiết và tiểu luận tổng quan

6

 

3.1

 

Tiểu luận tổng quan

2

 

3.2

 

Đề cương chi tiết

4

 

4

Chuyên đề tiến sĩ

6

 

4.1

 CĐ1

Chuyên đề 1/ Thực trạng vấn đề sức khỏe cộng đồng

2

 

4.2

 CĐ2

Chuyên đề 2/ Các yếu tố nguy cơ đối với bệnh tật

2

 

4.3

 CĐ3

Chuyên đề 3/ Hiệu quả các biện pháp/mô hình can thiệp

2

 

5

Luận án Tiến sĩ

80

 

 

Tổng số tín chỉ (2+3+4+5)

108

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Ngành: Khoa học Y sinh

Mã ngành: 9.72.01.01

STT

Mã số học phần

 Tên học phần

Số đơn vị tín chỉ  

Tổng số

LT

TH

1. Kiến thức bổ sung

 

 

 

 1.1.

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng Thạc sĩ: Học toàn bộ chương trình thạc sĩ ngành Khoa học Y sinh

Từ 30- 48 tín chỉ*

 1.2.

Đối với NCS có bằng ThS phù hợp hoặc đã tốt nghiệp thạc sĩ đúng chuyên ngành >5 năm

Xem xét dựa trên từng trường hợp cụ thể và giám đốc TTĐT ra quyết định

 

THS-1

Sinh học phân tử

 

 

 

 

THS-2

Vi sinh y học

 

 

 

 

THS-3

Miễn dịch học

 

 

 

 

THS-4

Ký sinh trùng y học

 

 

 

 

THS-5

An toàn sinh học và Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

 

2. Kiến thức bắt buộc

8

2.1.

TS-1

An toàn sinh học - Kiểm soát nhiễm khuẩn

4

 

 

2.2.

TS-2

Thống kê nâng cao, phương pháp thiết kế nghiên cứu trong y học

2

 

 

2.3.

 TS-3

Y đức xã hội học/Y học chứng cứ

2

 

 

3. Kiến thức tự chọn

(Học viên chọn 6 tín chỉ trong số các học phần dưới đây)

6

3.1.

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu
Hội thảo nâng cao năng lực quản lý nguy cơ sinh học phòng xét nghiệm di động phản ứng nhanh
Sáng ngày 18/12/2023, Hội thảo “Nâng cao năng lực về quản lý nguy cơ sinh ...
Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Thống Nhất phối hợp tổ chức khoá học An toàn tiêm chủng 22-24/12/2023
Sáng ngày 22/12/2023 - Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất ...
Khóa đào tạo An toàn tiêm chủng trực tiếp (20-22/12/2023)
Sáng ngày 20/12/2023, Trung tâm Đào tạo - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đã triển ...
Lễ trao bằng cho Tân tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy
Ngày 26/5/2023, tại phòng họp B9, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ ...

Trung Tâm Đào Tạo - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 167 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 382 064 85 - Email: pasteur.training@gmail.com

Hotline:
ĐT: 028 3 820 6485  Fax:  028 3 820 6485
Khóa học xét nghiệm liên hệ ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
Khóa học tiêm chủng liên hệ TS. Hà Thị Bích Ngọc