Đào Tạo Tiến Sĩ > Thông báo danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2017

Viện Pasteur Tp.HCM công bố danh sách trúng tuyển Nghiên Cứu Sinh năm 2017 lần 2

STT Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Điểm Ghi chú
01 Hoàng Trần Hữu Hạnh  18/07/1979 65.1 Trúng tuyển
02 Nguyễn Văn Tân Minh 07/01/1979 65.8 Trúng tuyển

File đính kèm

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu