Đào Tạo Tiến Sĩ
Hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS Nguyễn Ngọc Huy 25/06/2022
Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sỹ Khóa III – Chuyên ngành Vi sinh Y học (09/07/2020) 15/07/2020
Hội đồng trình tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết chuyên ngành Dịch tễ học 08/04/2019
Lễ trao bằng tiến sỹ 03/12/2018
Hội đồng bảo vệ tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết của nghiên cứu sinh Huỳnh Hải Bằng 03/04/2018
Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Thu Hằng 02/04/2018
Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của nghiên cứu sinh Dương Hữu Thái 02/04/2018
Thông báo tham dự hội đồng trình tiểu luận 28/03/2018
Thông báo danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 26/03/2018
Thẩm định chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Dịch tễ học 23/03/2015
Vào lúc 9 giờ 30, ngày 13 tháng 3 năm 2015, tại Hà Nội, thực hiện theo công văn số 1711/BGDĐT - GDĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, đoàn đại diện của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã trình hội đồng thẩm định “Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Dịch tễ học” thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương.
Trang: 12»
 
Tin tức tiêu biểu